Mgr. Jarmila Tihláriková, špeciálny pedagóg
Poruchy učenia - terapie
Úvod
ikona
Má vaše dieťa problém so zvládnutím základov čítania, písania, pravopisu alebo počítania? Príčinou pravdepodobne nebude jeho lenivosť, ani zlyhanie vašich rodičovských kompetencií, ale špecifické poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia)
Systematickou prácou s dieťaťom je možné zabezpečiť korekciu, resp. nápravu porúch učenia a zmiernenie negatívneho dopadu prejavov týchto porúch na školský výkon dieťaťa.

kontakt
Dohodnite si konzultácie
Mgr. Jarmila Tihláriková
tel. číslo:
+421-903-164 669
+421-2-6280 1003
Volajte popoludní